Other WIDŁO-KROKODYL ŁADOWARKA OSPRZĘT ŁADOWACZ

Accessories
Status
Net Price
€900
€1 107 (Gross)
23% VAT (Reclaimable)

Offer details

Year
2020

Contact the seller

+482...CallSend me email alerts for similar offers

Agromichalak

Kutno, Poland
Registered on Tradus for 3 years View all ads (47)
 Print

Overview

Make
Other
Model
WIDŁO-KROKODYL ŁADOWARKA OSPRZĘT ŁADOWACZ
Vat Reclaimable
Yes
Construction Year
2020
Tradus ID
7192364

Additional details

Description

Available in:
Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne. Cechy, które wyróż­niają nasze produkty: • bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje • wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 4000 • este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe • moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie • opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań zęby kute (810 mm & 680 mm) sze­ro­ko­ści: 1,3 m — 2,5 m 2 siłow­niki 1,3m - 3 800 zł Jesteśmy producentem maszyn rolniczych budowlanych oraz komunalnych, więcej informacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie,
Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne. Cechy, które wyróż­niają nasze produkty: • bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje • wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 4000 • este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe • moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie • opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań zęby kute (810 mm & 680 mm) sze­ro­ko­ści: 1,3 m — 2,5 m 2 siłow­niki 1,3m - 3 800 zł Jesteśmy producentem maszyn rolniczych budowlanych oraz komunalnych, więcej informacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie,

More information

Front Loader Accessorytype :
Widły do obornika
Country Converted :
Polska
Vatrate :
23.00
Location :
Kutno
Noticed issues with this ad? Report abuse

Recently viewed

Send a message
Report bad image quality