Widły do obornika 1,5m-2,4m/manure forks - 2020

Accessories
Status
Net Price
€400
€492 (Gross)
23% VAT (Reclaimable)

Offer details

Year
2020

Contact the seller

+482...CallSend me email alerts for similar offers

Agromichalak

Kutno, Poland
Registered on Tradus for 3 years View all ads (45)
 Print

Overview

Make
Other
Model
Widły do obornika 1,5m-2,4m/manure forks
Vat Reclaimable
Yes
Condition
Used
Construction Year
2020
Tradus ID
7192337

Additional details

Description

Available in:
Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne. Cechy, które wyróż­niają nasze produkty: • bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje • wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 400 • este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe • moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie • opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań zęby kute (810 mm & 680 mm) sze­ro­ko­ści: 1,5 m — 2,4 m Oferta dotyczy wideł 1,5m - cena netto : 1700,00 PLN Jesteśmy producentem maszyn rolniczych budowlanych oraz komunalnych, więcej informacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie, tel. -000 tel. -000 tel. -000 tel.-fax. -74-05 tel. -35-84
Ofe­ru­jemy Pań­stwu pro­fe­sjo­nalny osprzęt do łado­wa­czy czo­ło­wych, łado­wa­rek tele­sko­po­wych i mini­ła­do­wa­rek z moco­wa­niem EURO w stan­dar­dzie. Jest on dosko­na­łym uzu­peł­nie­niem łado­wa­czy z naj­bar­dziej reno­mo­wa­nych firm, jak: JCB, Mani­tou, Tha­ler, Schaf­fer, Weide­mann i inne. Cechy, które wyróż­niają nasze produkty: • bar­dzo sta­bilne, testo­wane w natu­ral­nych warun­kach kon­struk­cje • wszyst­kie ele­menty natar­cia wyko­ny­wane ze stali HB 400 • este­tyczne malo­wa­nie prosz­kowe • moco­wa­nie EURO w stan­dar­dzie • opcjo­nal­nie dostępne inne rodzaje moco­wań zęby kute (810 mm & 680 mm) sze­ro­ko­ści: 1,5 m — 2,4 m Oferta dotyczy wideł 1,5m - cena netto : 1700,00 PLN Jesteśmy producentem maszyn rolniczych budowlanych oraz komunalnych, więcej informacji pocztą elektroniczną lub telefonicznie, tel. -000 tel. -000 tel. -000 tel.-fax. -74-05 tel. -35-84

More information

Front Loader Accessorytype :
Widły do obornika
Country Converted :
Polska
Vatrate :
23.00
Location :
Kutno
Noticed issues with this ad? Report abuse

Recently viewed

Send a message
Report bad image quality